Auto-Suni Liikuttava kumppani
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Auto-Sunin asiakasrekisterin tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä kuvataan, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla Auto-Suni kerää ja käsittelee henkilötietoja. Tahtotilamme on kertoa tietojen käsittelystä avoimesti, kattavasti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Tässä selosteessa rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Auto-Suni Oy:tä ja rekisteröidyllä henkilöä, jonka tietoja käsitellään asiakasrekisterissä.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Auto-Suni Oy, Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta. Puh. 0207 694 600 (vaihde).
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Jaakko Kokkola, tietosuoja@auto-suni.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja yhteydenpito asiakkaisiin, palvelun laadun valvonta sekä liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstä tulee rekisteröity, jos henkilö tekee ostoksen rekisterinpitäjältä, pyytää tarjouksen, varaa koeajon, liittyy uutiskirjeen tilaajaksi tai asioi rekisterinpitäjän kanssa muulla tavalla esim. nettisivujen kautta.

Rekisteröidylle voidaan lähettää asioinnin jälkeen asiakastyytyväisyyskysely tekstiviestillä ja/tai sähköpostitse.

Auto-Sunin nettisivustojen (www.auto-suni.fi, www.kumppani.fi ja www.imatran-ashuolto.fi) kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi. Evästeiden tarkemmat tiedot löytyvät sivulta https://www.auto-suni.fi/evasteet/

3. Tietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus (esim. auton tilaussopimus), suostumus tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

4. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään mm. myymälässä asioinnin yhteydessä, rekisterinpitäjän nettisivuilta lähetettyjen lomakkeiden ja chat palvelun kautta, puhelimitse ja sähköpostitse. Nettisivujen kävijöistä kerätään tietoja evästeiden avulla. Sähköposti-uutiskirjeistä kerätään tietoa viestin sisältämillä seurantapikseleillä.

Henkilötietoja saadaan myös seuraavista lähteistä:
– TrafiComin ajoneuvorekisteri silloin kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille on muodostunut asiakassuhde. Ajoneuvorekisteristä saadaan rekisterinumeron perusteella ajoneuvon tekniset tiedot sekä omistajien ja haltijoiden nimet ja osoitteet.
– Digi- ja väestövirasto silloin kun rekisteröity on ostanut rekisterinpitäjältä auton, tai rekisteröidyn autolle on tallennettu korjaamon työmääräys. Digi- ja väestövirastosta päivitetään rekisteröidyn etu- ja sukunimi, kotiosoite ja onko rekisteröity elossa.
– Rekisterinpitäjän edustamien automerkkien maahantuojat. Tietoja saadaan mm. nettisivujen lomakkeilta ja chat-palveluista.
– Rekisterinpitäjän edustamien automerkkien valmistajat. Tietoja saadaan mm. ajoneuvojen lähettämien huoltopyyntöjen kautta.
– Autoalan nettisivustoilta (esim. nettiauto.fi, autotalli.fi ja tori.fi) lähetetyt lomakkeet
– Rahoitusyhtiöiden nettisivustoilta (esim. autonostajanapuri.fi) lähetetyt lomakkeet

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteröidyistä asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset tiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite, asiakkaan antamat suostumukset sähköiseen markkinointiin ja luovuttamiseen 3. osapuolille, sekä muut asiakkaan antamat tiedot.

Henkilötunnusta käsittelemme, jos asiakas maksaa ostoksensa laskulla tai luotolla, hakee rahoituspäätöstä, tilaa autoonsa uuden avaimen, tekee auton tilaussopimuksen tai koeajovarauksen ja muissa lain sallimissa tilanteissa. Koeajovarauksen yhteydessä tarkistamme ajo-oikeuden.

Asiakkaan hakiessa alustavaa rahoituspäätöstä nettisivujemme lomakkeella käsittelemme edellä mainittujen tietojen lisäksi seuraavia tietoja: Henkilötunnus, työsuhteen tyyppi, ammatti, työnantaja, asumismuoto, siviilisääty, asevelvollisuuden suorittaminen, onko hakijalla ajokortti ja onko hakija poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
Autokaupan yhteydessä käsittelemme tarkempia tunnistetietoja voimassa olevan lainsäädännön (esim. ns. rahanpesulaki 444/2017) mukaisesti. Asioinnista kertyy tapahtumahistoriaa, joka on yhdistettävissä asiakkaaseen.

Auto-suni.fi sivustolta voi tilata Auto-Sunin uutiskirjeen. Tilaamisen jälkeen uutiskirjeet toimitetaan toistaiseksi jatkuvana tilauksena asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, kunnes asiakas peruuttaa tilauksensa. Peruutuksen voi tehdä uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta tai ilmoittamalla peruutuksesta kirjallisesti tämän selosteen kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. Uutiskirje ilmestyy noin 10-12 kertaa/vuosi. Uutiskirjeet sisältävät ns. seurantapikseleitä. Seurantapikselit ovat pieniä sähköpostiviestiin sisältyviä kuvatiedostoja, jotka tallentuvat viestin vastaanottajan päätelaitteelle, kun uutiskirje avataan. Käyttämiemme seurantapikseleiden avulla kerätään seuraavia tietoja tilastointitarkoituksissa:
– Onko vastaanottaja avannut uutiskirjeen.
– Uutiskirjeen avausten määrä
– Käytetyn laitteen tyyppi (mobiililaite vai tietokone)
– Käytetty sähköpostisovellus päätelaitekohtaisesti
– Em. tietojen suhde kaikkiin lähetettyihin uutiskirjeisiin

Seurantapikseli ei lataudu vastaanottajan päätelaitteelle, jos vastaanottaja on sähköpostiasetuksissaan määritellyt, että ei halua kuvien näkyvän viesteissä tai jos vastaanottajan palomuuri tai roskapostisuodatin estää kuvien avaamisen. Vastaanottajien palvelimet saattavat myös rajoittaa lähtevää liikennettä ja estää näin rekisterinpitäjää saamasta kuvatiedoston lähettämiä tietoja.

6. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun se on tarpeellista tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan aikaisintaan lakisääteisen säilytysajan päätyttyä. Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään viimeisimmästä ostotapahtumasta lukien 8 vuotta. Jos asiointiin ei liity ostotapahtumaa (esim. rekisteröity on käynyt vain koeajolla tai pyytänyt tarjouksen), tietoja säilytetään 4 vuotta viimeisimmän asioinnin jälkeen. Uutiskirjeen tilanneiden tietoja vähintään niin kauan kun asiakas on uutiskirjeen tilaajana. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeita arvioidaan säännöllisesti.

7. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Jos asiakkaan asiointi johtaa ajanvaraukseen, tarjoukseen, koeajoon tai ostoon, voimme luovuttaa asiakkaan tiedot ajoneuvon maahantuojalle ja tehtaalle. Tietoja luovutetaan siltä osin, kun se on tarpeellista tilauksen toimittamiseksi, asiakaspalautteiden käsittelemiseksi, asiakastyytyväisyyskyselyn tekemiseksi sekä huoltosopimuksiin ja takuuvastuisiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos asiakkaan asiointi liittyy Škoda ajoneuvoon, voimme luovuttaa asiakkaan yhteystiedot maahantuojalle maahantuojan sähköistä suoramarkkinointia varten. Tietojen luovutus ja markkinointiviestien lähettäminen perustuu asiakkaan suostumukseen.

Jos asiakkaan asiointi liittyy Mercedes-Benz ajoneuvoon, voimme luovuttaa asiakkaan yhteystiedot maahantuojalle ja tehtaalle Mobilo liikkuvuuspalvelun ylläpitoa varten. Tietojen luovutus perustuu asiakkaan suostumukseen.

Luovutamme tietoja Traficomille sekä ajoneuvovakuutusyhtiöille asiakkaan ostaman auton rekisteröintiä varten sekä asiakkaan valitsemalle rahoitusyhtiölle rahoitussopimuksen käsittelyä varten. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Asiakkaan hakiessa alustavaa rahoituspäätöstä nettisivuillamme luovutamme lomakkeella annetut tiedot rekisterinpitäjän valitsemille rahoitusyhtiöille rahoituspäätöksen saamiseksi. Jotkut rahoitusyhtiöt voivat käyttää automaattista päätöksentekoa tehdessään luottopäätöstä. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Voimme luovuttaa tietoja rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.
Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

8. Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Siirrämme tietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Tietyt Auto-Sunin lukuun toimivat henkilötietojen käsittelijät käsittelevät tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella. Kaikesta EU/ETA-alueen ulkopuolisesta käsittelystä on sovittu Auto-Sunin ja käsittelijöiden välillä kirjallisesti.

Kun asiakas tekee ajanvarauksen korjaamolle, haemme auton ja asiakkaan tiedot Traficomista. Tiedot siirtyvät EU/ETA-alueen ulkopuolella Iso-Britanniassa olevan palvelimen kautta asiakasrekisteriin. Haemme Traficomista korjaamolle tulevan auton tekniset tiedot sekä auton omistajan, haltijoiden ja käyttäjien nimet ja kotiosoitteet, poislukien henkilöt jotka ovat tehneet tietojen luovutuskiellon Traficomille. Tietojen lähteenä on Traficomin ajoneuvorekisteri ja Auto-Sunin lukuun toimiva tietojen käsittelijä on Keyloop (Finland) Oy.

Škoda-asiakkaiden tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinoinnin suostumustiedot sekä asiakkaan ajoneuvon merkki, malli, rekisterinumero ja muut perustiedot) siirtyvät EU/ETA-alueen ulkopuolella Iso-Britanniassa olevan palvelimen kautta Škoda-maahantuojalle. Tiedot siirtyvät Skodalle korjaamon ajanvarauksen tai työmääräyksen, automyynnin koeajon, tarjouksen ja tilaussopimuksen tallentamisen jälkeen. Tietojen lähteinä on asiakas sekä Traficomin ajoneuvorekisteri. Auto-Sunin lukuun toimiva tietojen käsittelijä on Keyloop (Finland) Oy ja tietojen vastaanottaja on Helkama-Auto Oy.

9. Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti. Listaus alihankkijoista on saatavissa pyydettäessä tämän selosteen kohdassa 1 mainitulta yhteyshenkilöltä. Alihankkijoiden tietojen käsittely perustuu kirjallisiin sopimuksiin, jotka voidaan purkaa, jos alihankkija rikkoo luottamuksellisuutta. Rekisterinpitäjä vastaa alihankkijoidensa tietojen käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
  • Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi.
  • Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
  • Oikeus rajoittaa, vastustaa ja estää tietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, hänen tulee olla kirjallisesti yhteydessä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön.